Το ΕΚΑΒ ενισχύεται με 199 άτομα σε 61 περιοχές της χώρας – Τι προβλέπεται στην ΠΝΠ

0
28

Ήδη μετά την υπογραφή της ΠΝΠ 199 άτομα – μέλη πληρωμάτων αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά από μικρής διάρκειας εκπαίδευση σε 61 περιοχές της χώρας αναφέρουν πηγές του υπουργείου Υγείας

Από την πρώτη ημέρα καταβάλλεται προσπάθεια κάλυψης των κενών σε ανθρώπινο δυναμικό και συντονισμό μεταξύ ΕΚΑΒ και ΥΠΕ (Υγειονομικές Περιφέρειες) τονίζουν πηγές του υπουργείου Υγείας, σχολιάζοντας περιστατικά που είδαν τη δημοσιότητα σχετικά με καθυστερήσεις στη διακομιδή ασθενών. 

Ήδη, τονίζεται, μετά την υπογραφή της ΠΝΠ (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) 199 άτομα – μέλη πληρωμάτων αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά από μικρής διάρκειας εκπαίδευση σε 61 περιοχές της χώρας που είναι τουριστικές, νησιωτικές και δυσπρόσιτες.

Ταυτόχρονα, καθιερώθηκαν διαδικασίες συντονισμού σε καθημερινή βάση, ώστε οι ελλείψεις κατά το δυνατόν να αλληλεπικαλύπτονται σημειώνουν οι πηγές του υπουργείου Υγείας.

 Η ΠΝΠ αποτελεί προσωρινή λύση μέχρι την δρομολόγηση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ είχε δηλώσει από πλευράς του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης είχε τονίσει ότι αν σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές δεν υπάρχουν οδηγοί, οι Ένοπλες Δυνάμεις ή το Πυροσβεστικό Σώμα μπορεί να διαθέσουν προσωπικό τους μέχρι 31/12 του 2023 εκτός προφανώς από οπλίτες θητείας. Ελλείψει και τέτοιου προσωπικού δίνεται η δυνατότητα για την απόσπαση εργαζομένων από οικείους ΟΤΑ.

Τι προβλέπεται στην ΠΝΠ  

Σημειώνεται ότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας.
 
Ειδικότερα, στις δομές του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και ορεινών δήμων που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023, προσωπικό τού Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως άνω δομών. Το ανωτέρω προσωπικό διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν αιτήματος των δομών και απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν το απαγορεύουν.
 
Επίσης, σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης.
 
Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του ΕΚΑΒ, με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη-πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.
 
Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΕΚΑΒ και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και οι οικείοι ΟΤΑ μεριμνούν για την εξασφάλιση καταλύματος για το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό και βαρύνονται, αντιστοίχως, με κάθε σχετική δαπάνη. Η σχετική δαπάνη δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και έως 150 ευρώ ανά διανυκτέρευση με απόδοση λογαριασμού.

Πηγή: ΑΜΠΕ – skai.gr

Πηγή: skai.gr