Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση καταπολέμησης του μαύρου χρήματος

0
48

Διευρύνει τις δυνατότητα συνεργασίας των αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες, ενώ κλείνει πιθανά νομικά «παραθυράκια».

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, για την ενίσχυση του πλαισίου πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενώ προωθείται η περαιτέρω προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν.

Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334).

Δείτε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr