Στα 10 δισ. ευρώ το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

0
93

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 -2025» προϋπολογισμού 10 δισ. ευρώ, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, για την πρώτη προγραμματική περίοδο (2021-2025), καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Από τα 10 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν οι πόροι του Προγράμματος, τα 7 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν τα δύο πρώτα χρόνια, δηλαδή το 2021 και 2022.

Με δεδομένο ότι το ΕΠΑ, που εισάγεται ως μοχλός ανάπτυξης για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, ο προγραμματισμός του υπουργείου Ανάπτυξης συνεπάγεται ην αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από τα 650 εκατ. ευρώ- 1 δισ. ευρώ, που κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια, στα 2 δισ. ευρώ.

Δεδομένου ότι τέθηκε σήμερα σε διαβούλευση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεωνμ Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Τσακίρη, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την τελική του διαμόρφωση έως και τις 10 Ιουλίου. 

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του ΕΠΑ 2021-2025, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, προσδιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής της χώρας. Ειδικότερα, στους παράγοντες που προσδιορίζουν το συνολικό ύψος του περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για υφιστάμενα επενδυτικά έργα, η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και οι δεσμεύσεις της χώρας για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων.

Εμπροσθοβαρής εκτέλεση

Ως προς την κατανομή κατά έτος, επισημαίνεται ότι, παρόλο που η εφαρμοσμένη πρακτική πολυετών προγραμμάτων (όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020) επιτάσσει οι πόροι να κατανέμονται ισόποσα στα έτη, με πρόβλεψη για την επίδραση του πληθωρισμού, στο ΕΠΑ 2021-2025 λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης και των νέω προκλήσεων λόγω της πανδημίας, καθώς επίσης και της συνέχισης της χρηματοδότησης των υφιστάμενων έργων, επιθυμητή είναι η εμπροσθοβαρής εκτέλεση του προγράμματος, με αυξημένο προϋπολογισμό στα πρώτα δύο έτη με ποσοστό 35% και από 10% στα τρία επόμενα.

Τη μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού, παίρνουν τα τομεακά προγράμματα, δηλαδή στα προγράμματα των υπουργείων στα οποία θα κατευθυνθεί το 68,35% των πόρων ήτοι 6,835 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα, έχει λαμβάνειν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς θα πιστωθεί το 26%, δηλαδή 2,6 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 900 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 875 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr