Σαρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο: Πώς θα γίνεται η επιλογή των διοικήσεων

0
61

Ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο επιλογής των διοικήσεων του δημόσιου τομέα, οι οποίες θα ισχύσουν από τον Οκτώβριο, φέρνει η κυβέρνηση. 

Το σχετικό θέμα εισηγήθηκε στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στις βασικές κατευθύνσεις του νέου πλαισίου, τη διαδικασία επιλογής των νέων διοικήσεων, τη θητεία, αλλά και το χρονοδιάγραμμα. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνονται οι προϋποθέσεις για τη θεσμική επανεκκίνηση της δημόσιας διοίκησης, υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας, στην κατεύθυνση εδραίωσης μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ξεκινώντας από τις βασικές κατευθύνσεις, η κυβέρνηση θεσπίζει ένα σύγχρονο πλαίσιο επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να διασφαλισθεί, όπως τόνισε ο υπουργός, η ουσιαστική τήρηση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, σε εναρμόνιση προς τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και χωρίς να παραβλάπτεται η αρμοδιότητα του οικείου υπουργού για την τελική επιλογή.

Η παρούσα ρύθμιση αποτελεί καίρια συμπλήρωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος. Συγκρειμένα, η αποσύνδεση της κυβέρνησης από τη Διοίκηση, μέσω της αναγνώρισης κρίσιμων αρμοδιοτήτων στους γενικούς διευθυντές και τους υπηρεσιακούς γραμματείς των υπουργείων συμπληρώνεται τώρα με την πρόβλεψη μιας αξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Η διαμόρφωση της διαδικασίας έχει στηριχθεί κατά βάση στη διαδικασία επιλογής των υπηρεσιακών γραμματέων των υπουργείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019.

Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής:

-Αποκλείονται εκ των προτέρων από τη διαδικασία επιλογής όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Η επιλογή γίνεται βάσει ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων συμμετοχής, χωρίς να αναγνωρίζεται εκ των προτέρων προτεραιότητα σε υποψηφίους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως στους προερχόμενους από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

-Η προεπιλογή γίνεται από ειδική πενταμελή επιτροπή επιλογής στελεχών του Δημοσίου που αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ως πρόεδρο, ένα νομικό σύμβουλο του κράτους, τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το γενικό γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και το γενικό γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών. Η επιτροπή συντάσσει κατάλογο των τριών επικρατέστερων υποψηφίων.

-Η μοριοδότηση γίνεται βάσει τριών ομάδων κριτηρίων: εκπαιδευτικών, εμπειρίας και δομημένης συνέντευξης, τα οποία και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της διάταξης.

-Η τελική επιλογή γίνεται με απόφαση του οικείου υπουργού, μεταξύ των τριών υποψηφίων του πιο πάνω καταλόγου.

Η θητεία είναι συγκεκριμένη, άπαξ ανανεώσιμη και με επακριβή οριοθέτηση των περιπτώσεων εκείνων υπό τις οποίες είναι δυνατή η πρόωρη λήξη της.

Η εισήγηση Γεραπετρίτη έκλεισε με το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο, η ρύθμιση εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ιθαγένεια που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Το νομοσχέδιο θα ψηφισθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ η έναρξη εφαρμογής για τις θέσεις που κενώνονται, τοποθετείται την 1η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr