Πράσινο φως για τη συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας Frontex – Βόρειας Μακεδονίας

0
28

Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, οι κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες ξεκινούν κατόπιν αιτήματος των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας βάσει επιχειρησιακού σχεδίου.

rge

Το ΕΚ ενέκρινε την Τετάρτη την παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης του Frontex προς τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για τη διαχείριση των συνόρων της.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 511 ψήφους υπέρ, 104 κατά και 20 αποχές, τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).

Η συμφωνία αυτή παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ομάδων από το μόνιμο σώμα του Frontex, προκειμένου να στηρίξουν τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας στις καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης των συνόρων και να τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της μετανάστευσης και της ασφάλειας κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού των Δυτικών Βαλκανίων.

Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, οι κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες ξεκινούν κατόπιν αιτήματος των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας βάσει επιχειρησιακού σχεδίου.

Το προσωπικό θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες.

Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων του Frontex θα παρακολουθεί τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και θα μπορεί να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις. Επιπλέον, σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα θα ανατίθεται τουλάχιστον ένας υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Δηλώσεις

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας στην ολομέλεια, η εισηγήτρια Lena Düpont (ΕΛΚ, Γερμανία) δήλωσε: «Με τη συγκατάθεσή μας και, ως εκ τούτου, την τοποθέτηση υπαλλήλων του Frontex στο επιχειρησιακό πεδίο, όχι μόνο ενισχύουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά γεφυρώνουμε επίσης ένα σημαντικό κενό στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην ‘οδό’ των Δυτικών Βαλκανίων. Η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ακόμη ψηφίδα στο μωσαϊκό της ορθής λειτουργίας μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης».

Σχετικές πληροφορίες

Το νομικό καθεστώς των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Frontex σε τρίτες χώρες στις οποίες συμμετέχουν ομάδες διαχείρισης των συνόρων, όπου τα μέλη των ομάδων θα διαθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, επισημοποιείται σε συμφωνία περί καθεστώτος, όπως προβλέπεται στην επικαιροποίηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή του 2019.

Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της επιχείρησης, τα καθήκοντα και τις εξουσίες των μελών των ομάδων, την αναφορά συμβάντων, τα προνόμια και τις ασυλίες τους, καθώς και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων.

Η συμφωνία απαιτεί την έγκριση του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διμερούς διαδικασίας. Η πρώτη συμφωνία με βάση την επικαιροποιημένη εντολή του Frontex για το 2019 συνήφθη από την ΕΕ το 2022 με τη Μολδαβία.

Επόμενα βήματα

Η συμφωνία θα τεθεί επισήμως σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα αφότου η ΕΕ και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας κοινοποιήσουν την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών επικύρωσης.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr