ΠΝΠ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% στους εμπρόθεσμους

0
94

Έκπτωση 25% πέραν των φόρων και στις ασφαλιστικές εισφορές, σε όσους πληρώσουν εντός προθεσμίας, προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα σε ΦΕΚ στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Διαβάστε το ΦΕΚ με τη νέα ΠΝ

Σύμφωνα με την ΠΝΠ και την σχετική διάταξη για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους.

Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20.

Σημειώνεται ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της διάταξης.

Πηγή: skai.gr