Κινούμαι Ηλεκτρικά: Πώς θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις – Δικαιούχοι και αιτήσεις

0
29

Δείτε πώς θα κάνετε αίτηση, ποια είναι τα επιδοτούμενα ποσά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σε λειτουργία είναι η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου επιδοτείται η αγορά οχημάτων, δικύκλων και η αγορά έξυπνων φορτιστών. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στα μέσα του 2022 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αντίστοιχη πλατφόρμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Όσοι  δικαιούνται φορολογικές απαλλαγές για δαπάνες αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών βάσει του ν.4710/2020, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους σε δύο υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των ΚΥΑ που αφορούν στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών.

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις κα οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, ΑμεΑ ή νέοι έως 29 ετών, με επιπλέον επιδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία, να επιλέξουν την κατηγορία οχήματος, το μοντέλο και την αξία. Παράλληλα, καλούνται να επιλέξουν αν επιθυμούν να λάβουν έξυπνο φορτιστή και αν επιθυμούν απόσυρση παλαιότερου οχήματος.

Διευκρινίζεται πως μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» επιδοτείται η αγορά μόνο ηλεκτρικών και όχι plug-in υβριδικών οχημάτων, όπως επίσης ότι είναι επιλέξιμες και αιτήσεις για αγορές που έγιναν από 1η Δεκεμβρίου 2021 και μετά.

Σημειώνεται πως κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να καταθέσει μία αίτηση για ένα όχημα, ενώ κάθε επιχείρηση μπορεί να καταθέσει μέχρι δύο αιτήσεις χωρίς όριο στον αριθμό οχημάτων.

Τα ποσοστά της επιδότησης και πώς θα κάνετε αίτηση

  • Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ.
  • Επιδότηση 30% και έως 8.000 ευρώ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς.
  • Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 ευρώ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500 ευρώ.
  • Επιπλέον επιδότηση 1000 ευρώ για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ.
  • Επιπλέον επιδότηση 1000 ευρώ για οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα (1000 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα, και επιπλέον 1000 ευρώ ανά επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4000 ευρώ).
  • Επιπλέον 1000 ευρώ για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.
  • Δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος είσπραξης επιδότησης στην εταιρία πώλησης.
  • Επιδότηση έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000 για την αγορά δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικροαυτοκίνητα).
  • Eπιδότηση ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e έως 30% και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1300 ευρώ.
  • Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800 ευρώ.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στις δύο υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέας Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των ΚΥΑ που αφορούν στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα από επιχειρήσεις για την καταβολή των ενισχύσεων για δαπάνες ηλεκτροκίνησης, μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση [email protected].

Υπενθυμίζεται πως στόχος του προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι να επιτευχθεί η ανανέωση του υπάρχοντος στόλου οχημάτων, η ανάπτυξη των έξυπνων υποδομών φόρτισης, η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και η εξοικονόμηση στις τσέπες των πολιτών, που θα επιλέξουν ηλεκτρικά οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr