Κατατέθηκε η τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

0
45

Της Ναντίν Χαρδαλιά
 

Τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας για τη 10ετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων στους καταδικασθέντες για συγκεκριμένα κακουργήματα και αυτοδίκαιη στέρηση του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε καταδικασθέντες για εγκληματική οργάνωση, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή και υπογράφοντες τους Γιάννη Ραγκούση, Κώστα Ζαχαριάδη και Μίλτο Χατζηγιαννάκη.  
 
Χρησιμοποιώντας μάλιστα τον όρο περί «έννομης συνέπειας» καταδικαστικής απόφασης έναντι της ποινής, η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις μπορούν να έχουν και αναδρομική ισχύ σε σχέση με καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί.
 
Πιο αναλυτικά, με την τροπολογία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνουν:
 
1.Τη 10ετή αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ως συνέπεια που επέρχεται αυτοδίκαια, όσοι αα) έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, ββ) έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη για τα κακουργήματα των άρθρων 134, 135, 137Α, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148, 157, 159 και 159Α του Ποινικού Κώδικα
2.Να αποστερούνται αυτοδίκαια και διαρκώς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όσοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας για τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα(εγκληματική οργάνωση) και κατά το χρόνο της τέλεσής τους είχαν την ιδιότητα του μέλους του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ή καταδικάστηκαν ως συναυτουργοί και συμμέτοχοι μέλους του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που τέλεσε τις παραπάνω πράξεις.
 
«Η παρούσα τροπολογία συνιστά έννομη συνέπεια καταδικαστικής απόφασης «που επέρχεται αυτόθροα και μπορεί να εφαρμοστεί και αναδρομικά, δηλαδή, ακόμη και σε σχέση με καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη επιβληθεί», υποστηρίζουν στην αιτιολογική έκθεση.
 
Στα «πηγαδάκια» της Βουλής, πάντως, η εν λόγω τροπολογία, σχολιαζόταν ως «ομολογία» λάθους εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είχε καταργήσει τον Ιούνιο του 2019 την ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ως «παρωχημένο» μέτρο και τώρα ζητάει την επαναφορά του από το παράθυρο.
 
Αν και στην τροπολογία δεν καθίσταται σαφής η κατά το Σύνταγμα και τον νόμο απαίτηση περί «αμετάκλητης απόφασης» για την εφαρμογή των ρυθμίσεων, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζαν ότι αυτό είναι αυτονόητο, καθώς κανείς δεν μπορεί να υπερκεράσει το Σύνταγμα.
 
Ξεχωριστή τροπολογία θα καταθέσει το Κίνημα Αλλαγής, με στόχο τη στέρηση συμμετοχής στις εκλογές όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα αλλά και για το κόμμα μέλη του οποίου κατηγορούνται για διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, επιδιώκοντας όπως είπε ο Γραμματέας της Κ.Ο., Βασίλης Κεγκερογλου,  να επιλύσει και τον «γόρδιο δεσμό» της αναδρομικότητας. Ενώ αναμένεται να εμπεριέχει και νομικό «ελιγμό» για την απαίτηση της αμετάκλητης απόφασης.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ:
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
στο σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών, «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

 
ΘΕΜΑ: Προσαρμογή εκλογικής νομοθεσίας
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 
Με την τροποποίηση του ν. 4619/2019 η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή που επιβάλλεται από το δικαστήριο αντικαταστάθηκε από το θεσμό της αυτοδίκαιης επέλευσης της αποστέρησης, ως συνέπειας της καταδίκης σε συγκεκριμένο είδος ή ύψος ποινής ή για συγκεκριμένο έγκλημα, όπως προσδιορίζεται ειδικά από το νομοθέτη στην ειδική εκλογική νομοθεσία. Η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που εισηγήθηκε στην ελληνική πολιτεία το σχέδιο του Νέου Ποινικού Κώδικα επέλεξε αυτή τη λύση, θεωρώντας παρωχημένο το θεσμό, αφού σε μια σύγχρονη ποινική δίκη το δικαστήριο επικεντρώνεται στην αναζήτηση της ενοχής του κατηγορουμένου και στην επιβολή της κύριας ποινής και ότι θα αρκούσε και θα επιτάχυνε την επέλευση της εν λόγω συνέπειας η αυτοδίκαιη επέλευσή της.
Παρά τις τροποποιήσεις που μεσολάβησαν από τη θέσπιση του του ν. 4619/2019, τόσο στον ίδιο νόμο, ιδίως με το ν. 4637/2019, όσο και στο ΠΔ 26/2012, με το ν. 4648/2019, παραλείφθηκε η ολοκλήρωση του αναγκαίου πλαισίου που θα επέτρεπε τη συνέχεια του θεσμού υπό την καινούρια του μορφή.
Εξάλλου, η θεσπιζόμενη με την παρούσα τροπολογία συνέπεια δεν συνιστά ποινή, αλλά έννομη συνέπεια καταδικαστικής απόφασης, που επέρχεται αυτόθροα και μπορεί να εφαρμοστεί και αναδρομικά, δηλ. ακόμη και σε σχέση με καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη επιβληθεί.
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο …..
 
Η περ. β) του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, ως συνέπεια που επέρχεται αυτοδίκαια, όσοι αα) έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, ββ) έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη για τα κακουργήματα των άρθρων 134, 135, 137Α, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148, 157, 159 και 159Α του Ποινικού Κώδικα. Επίσης αποστερούνται αυτοδίκαια και διαρκώς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όσοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας για τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα («εγκληματική οργάνωση») και κατά το χρόνο της τέλεσής τους είχαν την ιδιότητα του μέλους του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ή καταδικάστηκαν ως συναυτουργοί και συμμέτοχοι μέλους του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που τέλεσε τις παραπάνω πράξεις.»
 
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020
 
Οι προτείνοντες βουλευτές
Ραγκούσης Γιάννης
 
Ζαχαριάδης Κώστας
 
Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Σημειώνεται ότι ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «οι απαράδεκτες διατάξεις στο νέο Ποινικό Κώδικα, όπως η κατάργηση της παρεπόμενης ποινής στερήσεως πολιτικών δικαιωμάτων και η μετατροπή του αδικήματος της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα ήταν σοβαρά και ανεπίτρεπτα λάθη».

Πηγή: skai.gr