Η προκήρυξη για 609 συνολικά προσλήψεις σε λεωφορεία- τρόλεϊ και μετρό- ΗΣΑΠ- τραμ

0
35

 Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 609 συνολικά προσλήψεις προσωπικού σε ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ) και ΣΤΑΣΥ (μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ).

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στον ιστόποτο  του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αφορά:

   * ΟΣΥ: Θα προσληφθούν 367 εργαζόμενοι στην κατηγορία Οδηγών Λεωφορείων ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και 56 εργαζόμενοι στην κατηγορία ΔΕ Τεχνιτών διάφορων ειδικοτήτων.

   * ΣΤΑΣΥ: Θα προσληφθούν 186 εργαζόμενοι Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκ των οποίων οι 75 θα είναι οδηγοί συρμών και οι υπόλοιποι τεχνικοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

   – Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Αθηνάς 67, Τ.Κ.10552 Αθήνα», απευθύνοντας την στο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ’,

   – Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση [email protected]

 Σχετικά με την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

   * Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει 4 Νοεμβρίου και λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020.

   * Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2144141255, 2144141076, 2144141077, 2144141254, 2144141139 και 2144141307, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι αναλυτικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη (1/2020), η οποία δημοσιεύεται:

Η προκήρυξη για την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων προσωπικού ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. 

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4722/2020, στην Ανώνυμη Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

 Από την ΟΣΥ δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, αντίστοιχες οδηγίες για τους υποψηφίους οδηγούς και τεχνίτες σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr