Γέφυρα: Παρατείνονται έως 31/10 οι αιτήσεις για επιδότηση δόσεων δανείων- Δικαιούχοι και ποσά

0
197

Παρατείνεται για ένα μήνα και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση δόσεων δανείων, στο πλαίσιο τυο προγράμματος «Γέφυρα», σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο ψηφίζεται σήμερα. 

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, αν και προκαλείται πρόσθετο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των αιτούντων και το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων, η παράταση αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας, τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και την αύξηση των ρυθμίσεων των «κόκκινων» δανείων. 

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Γέφυρα» προβλέπει την επιδότηση από 300-600 ευρώ στις δόσεις στεγαστικών κι επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία για διάστημα 9 μηνών. Το πρόγραμμα είναι διευρυμένο και καλύπτει όχι μόνο τους «κόκκινους», αλλά και τους «πράσινους» δανεολήπτες που έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού. 

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους που έχουν πληγεί, ανέργους που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελευθέρους επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους, φυσικά πρόσωπα με μείωση μηνιαίου μισθού, επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της επαγγελματική δραστηριότητα (μείωση του ΦΠΑ άνω του 20%), δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής , φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Κριτήρια

Εξυπηρετούμενα δάνεια
Για την επιδότηση των εξυπηρετούμενων δανείων η αξία της κύριας κατοικίας πρέπει να μην ξεπερνά τα 300.000 ευρώ, το υπόλοιπο του δανείου να είναι έως 300.000 ευρώ, το οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ, οι καταθέσεις έως 40.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία έως 600.000 ευρώ.

Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης είναι 90% το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο, ενώ το μηνιαίο ύψος της μπορεί να αγγίξει τα 600 ευρώ.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Στις περιπτώσεις των «κόκκινων» δανείων, η αξία της κύριας κατοικίας πρέπει να είναι έως 250.000 ευρώ , το υπόλοιπο του δανείου να είναι έως 250.000 ευρώ, το οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ, οι καταθέσεις έως 25.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία έως 5000.000 ευρώ.

Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης είναι 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο, ενώ το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 500 ευρώ. 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταγγελθεί 
Για «κόκκινα» δάνεια, για τα οποία οι τράπεζες έχουν εκκινήσει νομικές διαδικασίες, η αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ και το υπόλοιπο του δανείου τα 130.000 ευρώ, ενώ το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να είναι πάνω από 36.000 ευρώ, οι καταθέσεις 15.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία έως 280.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση της μηνιαίας δόσης είναι 60% το πρώτο τρίμηνο, 50% το δεύτερο τρίμηνο και 30% το τρίτο τρίμηνο και το μηνιαίο ύψος της μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr