Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 15,4 εκατ. ευρώ για εκδηλώσεις που θα φέρουν την έρευνα πιο κοντά στην εκπαίδευση και την κοινωνία

0
25

Αιτήσεις γίνονται δεκτές ως τις 25 Οκτωβρίου 2023, ενώ αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 50 έργα που θα υλοποιήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες στην ΕΕ και σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 15,4 εκατ. ευρώ για τις εκδηλώσεις «Ευρωπαϊκή Νύχτα των Ερευνητών» και «Ερευνητές στα Σχολεία» του 2024 και του 2025. Οι δύο σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «MSCA και Πολίτες» των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) αναδεικνύουν την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας και τον αντίκτυπο που έχουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών μέσω ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως επιστημονικών εκθέσεων, επισκέψεων σε εργαστήρια, συναντήσεων με ερευνητές και ερευνήτριες, παιχνιδιών και διαγωνισμών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές ως τις 25 Οκτωβρίου 2023, ενώ αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 50 έργα που θα υλοποιήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες στην ΕΕ και σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Η Ευρωπαϊκή Νύχτα των Ερευνητών και οι Ερευνητές στα Σχολεία ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ επιστήμης και εκπαίδευσης και αυξάνουν το ενδιαφέρον, ιδίως των νέων για σταδιοδρομίες στην έρευνα.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Νύχτα των Ερευνητών και οι Ερευνητές στα Σχολεία ξυπνάνε το ενδιαφέρον των παιδιών, των νέων, των πολιτών και ιδίως των κοριτσιών και των γυναικών για την ερευνητική σταδιοδρομία και για τομείς όπως οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά. Καθιστούν την επιστήμη και την έρευνα προσβάσιμες στους πάντες. Προτρέπω τους φορείς δραστηριοποιούνται για τη διάδοση των επιστημών να υποβάλουν αιτήσεις.» 

Η Ευρωπαϊκή Νύχτα των Ερευνητών είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση διάδοσης και προβολής της επιστήμης στην ΕΕ και στις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και προσελκύει πάνω από 1,5 εκατ. επισκέπτες κάθε χρόνο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα Ερευνητές στα Σχολεία στηρίζει δραστηριότητες και την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητών και χιλιάδων μαθητών και μαθητριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ιδίως για σημαντικά θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο υγιεινός τρόπος ζωής. 

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr