Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής

0
17

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 ευρώ). Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε σήμερα στη διαύγεια.

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τα στρατιωτικά νοσοκομεία (Σ.Ν.) στην περιφέρεια Αττικής για την εύρυθμη λειτουργία τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας.

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός αποτελείται από διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων, με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των Σ.Ν. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014 – 2020».

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 ευρώ). Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε σήμερα στη διαύγεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr