Ανοικτά τα δικαστήρια στην Αττική

0
51

Της Ιωάννας Μάνδρου

Ανοικτά παραμένουν στην Αττική τα δικαστήρια, ποινικά και αστικά σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, αλλά επιβάλλονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεςι για τη λειτουργία τους.

Ειδικότερα στις δικαστικές αίθουσες επιτρέπονται κατ΄ανώτατο όριο 15 άτομα, οι αποστάσεις καθορίζονται στο 1,5 μέτρο, ενώ ο πρόεδρος μιάς δίκης μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο να ζητήσει τη λήψη και πρόσθετων μέτρων, μικρότερο αριθμό παρευρισκομένων και λοιπά.

Οι διασκέψεις των δικαστηρίων για την έκδοση αποφάσεων γίνονται με τηλεδιάσκεψη, ενώ προβλέπονται μέτρα ώστε μικρός αριθμός πολιτών να επισκέπτεται τις δικαστικές υπηρεςίες.

Αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικαςίες εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δικαστών ( είναι στη Θεσσαλονίκη),ενώ επιτρέπεται η μέσω διαδικτύου διδασκαλία.

Τα υποθηκοφυλακεία και λοιπά μένουν ανοικτά και ισχύουν για τη λειτουργία τους οι προϋποθέσεις που ισχύουν και για άλλες υπηρεςίες του δημοςίου, δηλαδή ραντεβού και λοιπά.

Για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα που θα οριστούν με άλλη υπουργική απόφαση.

Πηγή: skai.gr